Актуальна інформація та новини

Про започаткування міжнародного співробітництва у галузі акредитації освітніх програм

У період 5-6 квітня 2021 року директор Агентства сертифікації та акредитації «Стандарт-Експерт» Євген Намлієв, кандидат економічних наук, доцент на запрошення директора Незалежного акредитаційного агентства «Білім-Стандарт» Еріка Есентаєва взяв участь в якості міжнародного експерта у проведенні акредитаційної експертизи основної професійної програми за спеціальністю «Економіка та бухгалтерський облік», підготовка фахівців за якою здійснюється Юридичним коледжем Киргизького державного юридичного університету, а також освітніх програм ступеня бакалавра за спеціальностями «Інформаційна безпека автоматизованих систем» та «Прикладна інформатика».
Акредитація зазначених освітніх програм проводилася вперше та за вимогами Порядку акредитації освітніх організацій і програм, затвердженого Постановою уряду КР від 29.09.2015 р. №670. Згідно вимог зазначеного порядку участь зарубіжних експертів у складі комісії при акредитації програм вищої професійної освіти є обов’язковою.
Програма проведення експертизи була розрахована на два дні по 10 годин робочого часу.
Враховуючи дію карантинних обмежень на території обох країн та віддаленість об’єкту інспектування, участь Євгена Намлієва у процесі акредитації забезпечувалася дистанційно в онлайн-форматі. Усі процедурні питання, вирішення яких передбачало залучення зацікавлених сторін з числа студентів, їх батьків, роботодавців, були забезпечені респондентами, з якими проводилась робота під час інтерв'ю.
За результатами роботи зовнішньої експертної комісії були складені відповідні висновки, рішення за якими передбачає надання позитивних відгуків і рекомендацій до Акредитаційної Ради з метою державної акредитації освітніх програм, що пройшли експертизу, терміном на 5 років.
Керівництво університету в особі ректора, доктора юридичних наук, професора Рисмендєєва Б.Д. подякувало незалежних експертів та висловило бажання й надалі співпрацювати у цьому напряму, а також розширювати партнерські зв’язки з Агентством сертифікації та акредитації «Стандарт-Експерт» та діючою при ньому Радою експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти, до складу якої увійшли представники закладів вищої освіти України з числа науково-педагогічних працівників.

и ещё 5Акредитація