Запрошуємо до команди незалежних експертів з акредитації та сертифікації у сфері освіти!
Для формування складу Ради експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти і галузевих експертних комісій, як її структурних одиниць, приймаються кандидати в експерти з числа науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти і представників роботодавців
Актуально!
Дійсні члени Ради
Склад Ради експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти
БАСАРАБ Михайло Михайлович – кандидат історичних наук, професор
Директор Науково-дослідного інституту політичного менеджменту та маркетингових досліджень Карпатського університету імені Августина Волошина
БАСОВА Юлія Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент
Провідний науковий співробітник Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
БЕДЬ Віктор Васильович – доктор юридичних наук, доктор богословських наук, професор
Ректор Карпатського університету імені Августина Волошина
БЛИЗНЮК Тетяна Павлівна – доктор економічних наук, доцент
Професор кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
БОБИЛЬ Володимир Володимирович – кандидат економічних наук, професор
Завідувач кафедри облік і оподаткування Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
БУЦЬКИЙ В’ячеслав Олександрович – кандидат технічних наук, доцент
Доцент кафедри механізації будівельних процесів Харківського національного університету будівництва та архітектури
ВЕРБОВСЬКИЙ Ігор Андрійович – кандидат педагогічних наук
Начальник навчального відділу, старший викладач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка
ВОЛОДЬКО Ольга Василівна – кандидат технічних наук
Доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ВОЛОШИНА Наталія Олексіївна – доктор біологічних наук, професор
Завідувач кафедри екології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
ГАЙДУЧОК Тетяна Станіславівна - кандидат економічних наук, доцент
Доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Поліського національного університету
ГАЛАБУРДА Марія Алімівна – кандидат біологічних наук, доцент
Доцент кафедри ветеринарної гігієни імені проф. А.К. Скороходька Національного університету біоресурсів і природокористування України
ГОЛОВКОВА Людмила Степанівна – доктор економічних наук, професор
Завідувач кафедри фінансів та економічної безпеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
ГОЛУБКА Михайло Михайлович – кандидат економічних наук, доцент
викладач-методист, голова циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності Львівського кооперативного фахового коледжу економіки і права
ГОРОБЕЦЬ Олена Михайлівна – кандидат технічних наук, доцент
Заступник завідувача кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ГОРЯЧА Оксана Любомирівна - кандидат економічних наук, доцент
Декан факультету економіки, управління та інформаційних технологій ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
ГОРЯЧОВА Олена Олександрівна - кандидат технічних наук, доцент
Заступник директора Навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ГРІГОРОВА Златка Гошева - доктор PhD за професійним напрямом "Екологія та охорона навколишнього середовища", професор

Завідувач кафедри регіонального розвитку та туризму Вищого училища агробізнесу та регіонального розвитку (м. Пловдів, Болгарія)

ГУБА Людмила Миколаївна - кандидат технічних наук, доцент
Заступник директора Навчально-наукового інституту бізнесу та сучасних технологій ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ДВІРНА Олена Анатоліївна – кандидат фізико-математичних наук
Провідний науковий співробітник Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти, старший викладач кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ДЕРІЖАН Іцка Михайлова - доктор PhD за професійним напрямом "Педагогіка", доцент
Проректор з освітньої діяльності Південно-Західного університету імені Неофіта Рильського (м. Благоєвград, Болгарія)
ДІДЕНКО Анастасія Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент
Доцент кафедри економіки Класичного приватного університету
ДІМІТРОВА Свєтла Георгієва - доктор PhD за професійним напрямом "Меліорація", доцент
Президент Вищого училища агробізнесу та регіонального розвитку (м. Пловдів, Болгарія)
ДОРОВСЬКА Ірина Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент
Завідувач навчальною частиною Криворізької філії ПВНЗ «Європейський університет»
ДУБ Марина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор
Проректор з навчальної роботи Карпатського університету імені Августина Волошина
ДУДЕК Мечислав – доктор соціальних наук у сфері педагогіки, доцент
Доцент кафедри спеціальної освіти та медичної освіти Католицького університету (м. Ружомберк, Словаччина)
Професор кафедри педагогіки Державної вищої школи технологій та економіки (м. Ярославль, Польща)
ЄВЧЕНКО Ірина Миколаївна – кандидат психологічних наук
Доцент кафедри психології і педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
ЄПИК Лариса Іванівна – кандидат історичних наук, доцент
Доцент кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка
ЖУКОВ Євгеній Вікторович – кандидат технічних наук
Викладач Харківського торгівельно-економічного коледжу КНТЕУ
ЗАВІДНА Людмила Дмитрівна – доктор економічних наук, професор
Завідувач кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Ужгородського торгівельно-економічного інституту КНТЕУ
ІВАНОВА Маріяна Йорданова - доктор PhD за професійним напрямом "Захист рослин", професор
Ректор Вищого училища агробізнесу та регіонального розвитку (м. Пловдів, Болгарія)
КАРПЕНКО Євгенія Анатоліївна - кандидат економічних наук, доцент
Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
КАРПЕНКО Юлія Валентинівна - кандидат економічних наук, доцент
Доцент кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного університету
КАРПОВА Олена Олегівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Доцент кафедри іноземних мов Одеського національного економічного університету
КОЛЕСНІКОВА Катерина Семенівна – кандидат економічних наук, доцент
Доцент кафедри менеджменту і логістики Одеської національної академії харчових технологій
КОНОНЕЦ Наталія Василівна – доктор педагогічних наук
Доцент кафедри педагогіки та суспільних наук ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
КОСТЕНКО Вікторія Геннадіївна –кандидат філологічних наук, доцент
Доцент кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Полтавського державного медичного університету
КРАВЕЦЬ Олена Валеріївна – кандидат економічних наук
Доцент кафедри економіки Класичного приватного університету
КУЗНЕЦОВА Інна Олексіївна – доктор економічних наук, професор
Завідувач кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного університету
КУЗЬМЕНКО Олександра Костянтинівна - кандидат економічних наук, доцент
Доцент кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних технологій ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ЛЕВЧЕНКО Юлія Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент
Доцент кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
МАРЧЕНКО Дмитро Дмитрович – кандидат технічних наук, доцент
Доцент кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу;
заступник декана з навчальної роботи інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету
МІЩЕНЮК Наталія Михайлівна - доктор психологічних наук, професор
Завідувач кафедри психології, педагогіки та соціальної роботи Карпатського університету імені Августина Волошина
МОСКАЛЮК Ганна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент
Декан факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій Одеського національного економічного
університету
НАМЛІЄВ Євген Володимирович – кандидат економічних наук, доцент
Директор ТОВ «Агентство сертифікації та акредитації «Стандарт-Експерт»
НАМЛІЄВА Юлія Іванівна
Директор ТОВ «Міжнародна академія сучасної освіти «Вертекс»
НЕСТЕРОВА Ольга Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Доцент кафедри перекладу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
ОЗЕРСЬКИЙ Ігор Володимирович – доктор юридичних наук, професор
Професор кафедри цивільного та кримінального права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили
ОМЕЛЬЯНЕНКО Віталій Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент
Докторант Інституту економіки промисловості НАН України, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка
ПАВЛИШИН Маріанна Львівна – кандидат технічних наук, доцент
в.о. завідувача кафедри управління та експертизи товарів Львівського національного університету імені Івана Франка
ПЕДАН Віктор Іванович
Старший викладач кафедри теорії, історії права і конституційного права ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
ПЕТЬКО Людмила Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Доцент кафедри іноземних мов Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
ПОГРЕБНЯК Андрій Володимирович – доктор технічних наук, доцент
Професор кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики Університету митної справи та фінансів
ПОДВІРНА Христина Євгенівна – кандидат географічних наук, доцент
Методист І категорії навчально-методичного відділу Центру забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент кафедри міжнародної економічної та інвестиційної діяльності (внутрішнє сумісництво)
ПОКАТАЄВ Павло Сергійович –доктор наук з державного управління, доктор юридичних наук, професор
Перший проректор Класичного приватного університету

ПРІСНЯКОВА Людмила Макарівна – кандидат психологічних наук, доцент

Завідувач кафедри психології ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

РОГОЗА Микола Єгорович – доктор економічних наук, професор
Завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних технологій ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
РУНЧЕВА Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, доцент
Проректор з науково-педагогічної роботи та наукової роботи ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
САВА-ЧАЙКА ЕЛЬЖБЕТА - доктор історичних наук у сфері міжнародних відносин, професор
Ректор Вищої школи міжнародних відносин та суспільної комунікації (м. Хелм, Польща)
СЕМЕНІХІНА Олена Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор
Завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка
СЕРГІЄНІ Олена Віталіївна – доктор медичних наук, професор
Професор кафедри психології та педагогіки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
СКРИПКО Тетяна Олександрівна - доктор економічних наук, доцент
професор кафедри управління та експертизи товарів Львівського національного університету імені Івана Франка
СОКОЛЕНКО Людмила Федорівна - доктор економічних наук, доцент
Доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка
СТЕПАНОВА Вікторія Олександрівна
Старший викладач кафедри економіки та фінансів ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
СТУПАК Інна Валер’янівна – доктор філологічних наук, професор
Проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»
ТАРАН Тетяна Володимирівна – кандидат ветеринарних наук, доцент
Доцент кафедри ветеринарної гігієни імені проф. А.К. Скороходька Національного університету біоресурсів і природокористування України
ТКАЧЕНКО Аліна Сергіївна - кандидат технічних наук, доцент
Директор Навчально-наукового інституту бізнесу та сучасних технологій ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ТУПИЦЯ Олександр Юрійович – кандидат філологічних наук, доцент
Доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ТЮРЯ Юлія Іванівна – кандидат технічних наук, доцент
Доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
ФРОЛОВА Галина Іванівна - кандидат економічних наук, доцент
Доцент кафедри менеджменту ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
ШИМАНОВСЬКА-ДІАНИЧ Людмила Михайлівна – доктор економічних наук, професор
Завідувач кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ШИМКО Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доктор богословських наук, професор
Проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного менеджменту Карпатського університету імені Августина Волошина
Чириченко Юрій Вікторович – доктор економічних наук, професор
Професор кафедри готельно-ресторанної справи та товарознавства Університету митної справи та фінансів
ШЕВЯКОВ Олексій Володимирович – доктор психологічних наук, професор
Професор кафедри практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
ЯРІШ Олена Валентинівна – кандидат економічних наук, доцент
Завідувач кафедри банківської справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ЯРОШ Петр - доктор наук у сфері управління, професор
Ректор Вищої суспільно-економічної школи (м. Пшеворськ, Польща)

Пропозиція до співпраці
Подання заяв на вступ для набуття статусу дійсного члена та партнера
|
Науково-педагогічним працівникам

Кандидати для набуття членства у Раді з акредитації та сертифікації подають заявки на підставі заповнення форм, наведених у додатку 1.
Закладам вищої освіти

ЗВО кандидатури своїх представників для включення до складу Ради з акредитації та сертифікації подають на підставі заповнення форм, наведених у додатку 2.
Роботодавцям

Роботодавці кандидатури своїх представників для включення до складу Ради з акредитації та сертифікації подають на підставі заповнення форм, наведених у додатку 4.
ЗАЯВКА НА ВСТУП
Подання даної заявки передбачає попереднє узгодження права на вступ до органу незалежної акредитації освітніх програм та сертифікації послуг, систем якості і систем управління якістю у сфері освіти ‑ «Рада експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти»
Прізвище, імя, по батькові
Зазначте як до Вас звертатися
E-mail
Зазначте адресу поштової скриньки для листування
Номер телефону
Зазначте контактний номер телефону
Заява та вихідні дані кандидата
Завантажте необхідні документи у форматі PDF
Додаткова інформація
Зазначте інформацію, що на Вашу думку важлива для опису професійних якостей та ділових характеристик
Надана інформація з особистими даними буде використана адміністратором standard-expert.agency для формування і обробки заявки на вступ до Ради експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації при Агентстві сертифікації та акредитації "Стандарт-Експерт".
Заявник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних» та мету збору даних.