Запрошуємо до команди незалежних експертів з акредитації та сертифікації у сфері освіти!
Для формування складу Ради експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти і галузевих експертних комісій, як її структурних одиниць, приймаються кандидати в експерти з числа науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти і представників роботодавців
Організаційна структура
Організаційні одиниці, що забезпечують координацію діяльності та функціонування
Ради експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти

КЕРІВНИЦТВО
Загальне керівництво діяльністю ради здійснює директор Агентства сертифікації та акредитації "Стандарт-Експерт".

До складу осіб, що здійснюють безпосереднє керівництво Радою відноситься голова та його заступник, які обираються відкритим голосуванням більшістю голосів дійсних її членів.
Комітети

Для забезпечення злагодженої та структурованої роботи Ради за напрямами її діяльності створено комітети з поділом на відповідні сектори:

Комітет освітньої та наукової діяльності:

Сектор навчально-методичної роботи.

Сектор науково-дослідної роботи.

Комітет промоції та міжнародної діяльності:

Сектор соціального партнерства та комунікацій.

Сектор міжнародної мобільності та інтернаціоналізації.

Комітет експертиз і дозвільних процедур:

Сектор аудиту та експертної оцінки.

Сектор стандартизації та сертифікації.

Комітет інновацій та юридичного супроводу:

Сектор інноваційної політики.

Сектор правового забезпечення та юридичного супроводу.