Актуальна інформація та новини

Затверджено склад Ради


14 квітня 2021 року відбулася знакова подія у діяльності Ради експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти — уведено 40 осіб з числа науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України до складу її дійсних членів.
До розгляду було прийнято заяв на вступ до Ради від 74 кандидатів. Під час процедури узгодження кандидатур на прийняття виявлено 11 заяв та доданих до них додатків з інформацією про кандидата, що заповнені не у відповідності до вимог, а тому направлені на уточнення і доопрацівання. Інші заяви та додатки до них проходитимуть відбір у наступний період з урахуванням надходження документів від нових кандидатів.
Вітаємо новообраних дійсних членів Ради у складі:
1. БАСОВА Юлія Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент.
Провідний науковий співробітник Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
2. БОБИЛЬ Володимир Володимирович – кандидат економічних наук, професор.
Завідувач кафедри облік і оподаткування Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.
3. БУЦЬКИЙ В’ячеслав Олександрович – кандидат технічних наук, доцент.
Доцент кафедри механізації будівельних процесів Харківського національного університету будівництва та архітектури.
4. ВЕРБОВИЦЬКИЙ Ігор Андрійович.
Начальник навчального відділу, старший викладач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка.
5. ВОЛОДЬКО Ольга Василівна – кандидат технічних наук.
Доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
6. ВОЛОШИНА Наталія Олексіївна – доктор біологічних наук, професор.
Завідувач кафедри екології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
7. ГАЙДУЧОК Тетяна Станіславівна - кандидат економічних наук, доцент.
Доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Поліського національного університету.
8. ГОЛОВКОВА Людмила Степанівна – доктор економічних наук, професор.
Завідувач кафедри фінансів та економічної безпеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.
9. ГОРОБЕЦЬ Олена Михайлівна – кандидат технічних наук, доцент.
Заступник завідувача кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
10. ГОРЯЧА Оксана Любомирівна - кандидат економічних наук, доцент.
Декан факультету економіки, управління та інформаційних технологій ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу».
11. ГОРЯЧОВА Олена Олександрівна - кандидат технічних наук, доцент.
Заступник директора Навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
12. ГРИГУС Ігор Михайлович – доктор медичних наук, професор.
Директор навчально-наукового інституту охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування.
13. ГУБА Людмила Миколаївна - кандидат технічних наук, доцент.
Заступник директора Навчально-наукового інституту бізнесу та сучасних технологій ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
14. ДВІРНА Олена Анатоліївна – кандидат фізико-математичних наук.
Провідний науковий співробітник Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти, старший викладач кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
15. ДІДЕНКО Анастасія Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент.
Доцент кафедри економіки Класичного приватного університету.
16. ДОРОВСЬКА Ірина Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент.
Завідувач навчальною частиною Криворізької філії ПВНЗ «Європейський університет».
17. ЄВЧЕНКО Ірина Миколаївна – кандидат психологічних наук.
Доцент кафедри психології і педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
18. ЄПИК Лариса Іванівна – кандидат історичних наук, доцент.
Доцент кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.
19. ЖУКОВ Євгеній Вікторович – кандидат технічних наук.
Викладач Харківського торгівельно-економічного коледжу КНТЕУ.
20. ЗАВІДНА Людмила Дмитрівна – доктор економічних наук, професор.
Завідувач кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Ужгородського торгівельно-економічного інституту КНТЕУ.
21. КАРПЕНКО Євгенія Анатоліївна - кандидат економічних наук, доцент.
Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
22. КАРПОВА Олена Олегівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
Доцент кафедри іноземних мов Одеського національного економічного університету.
23. КОНОНЕЦЬ Наталія Василівна – доктор педагогічних наук.
Доцент кафедри педагогіки та суспільних наук ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
24. КУЗЬМЕНКО Олександра Костянтинівна - кандидат економічних наук, доцент.
Доцент кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних технологій ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
25. ЛЕВЧЕНКО Юлія Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент.
Доцент кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
26. ОЗЕРСЬКИЙ Ігор Володимирович – доктор юридичних наук, професор.
Професор кафедри цивільного та кримінального права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили.
27. ОМЕЛЬЯНЕНКО Віталій Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент.
Докторант Інституту економіки промисловості НАН України, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.
28. ПОГРЕБНЯК Андрій Володимирович – доктор технічних наук, доцент.
Професор кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики Університету митної справи та фінансів.
29. ПОДВІРНА Христина Євгенівна – кандидат географічних наук, доцент.
Методист І категорії навчально-методичного відділу Центру забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент кафедри міжнародної економічної та інвестиційної діяльності (внутрішнє сумісництво).
30. РОГОЗА Микола Єгорович – доктор економічних наук, професор.
Завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних технологій ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
31. РУНЧЕВА Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, доцент.
Проректор з науково-педагогічної роботи та наукової роботи ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу».
32. СЕМЕНІХІНА Олена Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор.
Завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.
33. СТЕПАНОВА Вікторія Олександрівна.
Старший викладач кафедри економіки та фінансів ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу».
34. СТУПАК Інна Валер’янівна – доктор філологічних наук, професор.
Проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського».
35. ТКАЧЕНКО Аліна Сергіївна - кандидат технічних наук, доцент.
Директор Навчально-наукового інституту бізнесу та сучасних технологій ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
36. ТУПИЦЯ Олександр Юрійович – кандидат філологічних наук, доцент.
Доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
37. ТЮРЯ Юлія Іванівна – кандидат технічних наук, доцент.
Доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».
38. ФРОЛОВА Галина Іванівна - кандидат економічних наук, доцент.
Доцент кафедри менеджменту ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу».
39. ШИМАНОВСЬКА-ДІАНИЧ Людмила Михайлівна – доктор економічних наук, професор.
Завідувач кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
40. ЯРІШ Олена Валентинівна – кандидат економічних наук, доцент.
Завідувач кафедри банківської справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Наразі прийом заяв від науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти триває. Уведення нових кандидатів відбуватиметься поетапно, як передбачається, до  31 травня 2021 року. На кінець квітня-початок травня заплановано перше засідання Ради, де буде визначено основні завдання у її діяльності на найближчу перспективу, затверджено графік профільного навчання для майбутніх експертів та інші важливі питання.

Зазначимо, що утворення органу незалежної акредитації освітніх програм та сертифікації послуг, систем якості і систем управління якістю у сфері освіти було ініційовано АСА "Стандарт-Експерт" (детальніше...)
Про Раду