Актуальна інформація та новини

Вітаємо з отриманням посвідчення!

Вітаємо дійсних членів Ради експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти з отриманням посвідчення, що визначає офіційний статус представників цього постійно діючого колегіального робочого органу Агентства сертифікації та акредитації "Стандарт-Експерт". Формат посвідчення передбачає наявність інформації на українській та англійській мовах, що дозволяє брати участь у якості експертів у проведенні процедур акредитації закордоними профільними установами, з можливістю ідентифікації дійсних членів Ради та актуалізації особистих даних про кожного через включення до Реєстру.  
Станом на 31 липня 2021 року до складу Ради експертів увійшли понад 60 осіб
Вже з вересня поточного року для зазначених осіб буде проведено навчально-методичні семінари та тренінги, метою яких є ознайомлення з особливостями діяльності експертів, формування необхідних знань і навичок для їх участі в акредитаційних експертизах.
Проведення навчання буде відбуватися через забезпечення доступу до освітньої платформи https://www.platform-online.education/ , по завершенню якого слухачі проходитимуть сертифікацію.
Приємно відзначити, що більшість дійсних членів Ради мають практичний досвід роботи у якості експертів НАЗЯВО з акредитації освітніх програм в Україні, а деякі з них - досвід на міжнародному рівні під час проведення інституційної акредитації незалежними агенціями із забезпечення якості освіти.

Про Раду