Актуальна інформація та новини

Новий формат - нові можливості!

7 травня 2021 року відбулося Установче засідання Ради експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти, на якому було схвалено рішення за розглядом питань порядку денного, що фактично надало можливості запуску діяльності та легітимності постійно діючого колегіального робочого органу Агентства сертифікації та акредитації «Стандарт-Експерт».

Формат проведення засідання було передбачено на платформі ZOOM з метою уникнення безпосередніх контактів його учасників через загострення ситуації з COVID-19 під час адаптивного карантину, адже кількість наявних кандидатів з числа представників закладів вищої освіти присутніх на конференції понад 40 чоловік і географічне розташування цих закладів (Полтава, Дніпро, Запоріжжя, Бердянськ, Харків, Суми, Житомир, Львів, Ужгород, Київ, Одеса, Миколаїв) вимагали дотримання норм безпеки.
Визначним по суті та змісту стало затвердження структури Ради, що складається з відповідних комітетів та секторів за напрямами діяльності:
Комітет освітньої та наукової діяльності:
Сектор навчально-методичної роботи.
Сектор науково-дослідної роботи.
Комітет промоції та міжнародної діяльності:
Сектор соціального партнерства та комунікацій.
Сектор міжнародної мобільності та інтернаціоналізації.
Комітет експертиз і дозвільних процедур:
Сектор аудиту та експертної оцінки.
Сектор стандартизації та сертифікації.
Комітет інновацій та юридичного супроводу:
Сектор інноваційної політики.
Сектор правового забезпечення та юридичного супроводу.
За кожним комітетом обрано голову та координаторів діяльності його секторів з числа дійсних членів Ради.
З окреслених мети та завдань, що стоятимуть у процесі роботи комітетів і секторів, було визначено потребу в поступовому наповненні їхньої діяльності контентом питань, що мають бути першочерговими та розглядатися в пріоритеті.
Щодо обрання голови, його заступника і секретаря Ради, директором АСА «Стандарт-Експерт» Євгеном Намлієвим запропоновано провести голосування  за участю її дійсних членів з можливістю самовисування ними власної кандидатури за кожною виборчою позицією. Ця пропозиція була підтримана та після розробки технічного сервісу для відкритого голосування буде реалізована.
Окремим питанням розглянуто можливість підготовки профільного навчання для майбутніх експертів Ради та їх залучення до акредитаційних процедур на рівні міжнародних експертів.
Для забезпечення наукової складової діяльності Ради наразі передбачена можливість в рамках дії Меморандуму про співробітництво між ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» і Агентством сертифікації та акредитації «Стандарт-Експерт» її дійсним членам розміщення публікацій науково-практичного характеру у виданні «Стандартизація, сертифікація, якість» у рамкам запровадження нової рубрики (розділу) за напрямом «Стандарти, оцінювання та забезпечення якості освіти».
Було відведено також увагу розгляду питань активізації процесу запровадження ринку акредитаційних послуг і функціонуванню незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти як складника системи забезпечення якості вищої освіти України. Так, за підсумками слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Рік акредитації освітніх програм за новою процедурою: підсумки, проблеми, перспективи», що проводилися 11 березня 2021 року, протоколом №63 від 07.04.2021 р. цього ж комітету було затверджено відповідне рішення з наданням рекомендацій і в частині розвитку незалежних акредитаційних агенцій. Згідно зазначеного рішення МОН України має забезпечити умови для прискорення розвитку незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти та розробити положення про їх акредитацію. Для унормування питань діяльності незалежних установ Кабінету Міністрів України рекомендовано забезпечити розробку та затвердження нормативно-правової бази їх функціонування. Враховуючи зазначені питання, директор АСА «Стандарт-Експерт» Євген Намлієв зазначив про необхідність долучення до процесів створення та запуску ринку акредитаційних послуг поряд з урядовими інституціями та міжнародними експертами в цій галузі  саме представників громадсько-професійних незалежних об’єднань та організацій з метою забезпечення паритетності відносин суб’єктів зазначеного ринку та безпосередньої участі цих представників у відстоюванні інтересів і прав, передбачених діючим законодавством.

Наразі дійсними членами Ради є 63 особи (перелік ). Прийом заяв від нових кандидатів триває, їх уведення до складу Ради здійснюватиметься поетапно. Подати заяву можна через форму на сайті (заповнити форму).
Про Раду